Short Steiff Knopf im Ohr -neu !

Short Steiff Knopf im Ohr -neu !
Grösse
86-92 (12-24 Monate)
Neu
Grösse 86, 18 Monate